• Strona Glówna
  • Panika, sceptycyzm, niewiedza i fundamentalny racjonalizm. Jakie postawy wyzwolił w nas lockdown?

Panika, sceptycyzm, niewiedza i fundamentalny racjonalizm. Jakie postawy wyzwolił w nas lockdown?

Pandemia COVID-19 okazała się jednym z najpoważniejszych wyzwań nie tylko dla systemu ochrony zdrowia na całym świecie, ale również dla globalnej gospodarki. Niepewność i złożoność sytuacji tylko unaoczniły głębokie podziały w społeczeństwie i umocniły skrajne reakcje – panikę lub wręcz przeciwnie – sceptycyzm, a czasem wręcz wrogość.
– Jacek Santorski

>>> pobierz artykuł