Opłaty

Opłaty

21 500 PLN netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset PLN) + 23% VAT. 26 445 PLN brutto.