Vital Voices Academy

Specjalnie dobrana dla profilu przywódcy wiedza połączona z praktycznym rozwojem kompetencji

 

Vital Voices Academy- Leading with Purpose

Wypracowanie wiarygodnej marki lidera, zarówno wewnętrznie, jak i w oczach tych, którym się przewodzi, to kompleksowy i czasochłonny proces, który trwa najczęściej przez całe życie świadomego przywódcy. Można ten proces jednak znacząco ułatwić, najpierw identyfikując, a następnie zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do jego rozpoczęcia i kontynuacji.

Program bazuje na wiedzy i doświadczeniach zdobytych przez kobiety na stanowiskach kierowniczych. Jednocześnie adresowany jest zarówno do kobiet i mężczyzn którzy już są lub przygotowują się pełnienia roli lidera w biznesie i organizacjach innego typu. Udział w nim pozwoli lepiej rozumieć uwarunkowani swojego rozwoju oraz nabyć wiedzę i umiejętności krytycznie ważne dla budowania swojej marki, efektywnego działania oraz większego zadowolenia z pracy i własnego rozwoju.

Z badań wynika, że kobiety w porównaniu z mężczyznami w praktyce przywódczej wykazują się stylem bardziej demokratycznym i partycypującym, w pracy przywiązują większą wagę do relacji interpersonalnych i kwestii etycznych, zarówno w biznesie, jak i innych rodzajach organizacji.

Zainspirowani praktyką kobiet biznesu stworzyliśmy dla Państwa Vital Voices Academy.

 

DLA KOGO:

VITAL VOICES ACADEMY to unikalny w skali kraju projekt edukacyjny stworzony przez polski oddział międzynarodowej organizacji Vital Voices Global Partnership oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, którego adresatami są przedstawicielki i przedstawiciele średniej i wyższej kadry menadżerskiej, dysponujący co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, chcący dalej świadomie budować wiarygodną markę lidera.

 

CO OFERUJEMY:

VITAL VOICES ACADEMY to specjalny program zajęć, stworzony we współpracy z wybitnymi liderami, działającymi na rynku polskim i międzynarodowym oraz ekspertami w zakresie przywództwa biznesowego przez dwie organizacje, które zarówno teorią jak i praktyką przywództwa zajmują się od kilku dekad.

  • Tryb: studia podyplomowe
  • Zakres czasowy: 24 listopada 2017 – lipiec 2018
  • Język wykładowy: angielski
  • Terminy zjazdów: piątki i soboty, dokładne terminy wkrótce

Nowatorska formuła VITAL VOICES ACADEMY stanowi kombinację specjalnie dobranej dla profilu przywódcy wiedzy połączonej z praktycznym rozwojem kompetencji twardych i miękkich, niezbędnych w procesie budowania wiarygodnej marki lidera.

Jeżeli mają Państwo prawdziwą motywację i chcą rozwijać się jako świadomi i wiarygodni liderzy, a także usystematyzować posiadaną już wiedzę, zdobyć nowe umiejętności oraz otrzymać narzędzia, które pozwolą Państwu przełamać własne bariery, sięgnąć po więcej i zrobić kolejny krok na ścieżce przywództwa, VITAL VOICES ACADEMY jest programem dla Państwa.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt mailowy pod adresem marketing@biznes.edu.pl

Program nauczania – Vital Voices Academy The description of the programme is in English as it will be delivered solely in this language. All participants are offered an individual diagnosis of the leadership styles according to Daniel Goleman classification coupled with two coaching and one mentoring session with a senior mentor. Therefore, they can trace their personal development in course of the program and get, at the end, some insight into further development of their managerial/ leadership-wise competencies.

Wykładowcy

Opłaty

Opłaty za program Vital Voices Academy Czesne za program wynosi: 11 700 PLN Dla studentów i absolwentów Szkoły oraz członkiń Vital Voices przewidziana jest specjalna zniżka i cena wynosi 10 500 PLN Dane do przelewu Tytuł: Nazwisko i imię, Vital Voices Academy, rata nr ... Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79 Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa, Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664 lub 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091
Dowiedz się więcej
  • Dyplom

    Uczestnicy programu po ukończeniu studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów, który przyznawany jest przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Vital Voices, a także świadectwo studiów podyplomowych zgodnie z przepisami ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

    Dowiedz się więcej

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89