Program

Program


MODUŁ 1. Wprowadzenie. Scenariusze użycia sztucznej inteligencji

1. Wprowadzenie

Pejzaż uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
Cele i zasady pracy na kursie, projekt na zaliczenie
Platforma Data Science Dataiku

2. Scenariusze użycia najważniejszych technologii sztucznej inteligencji

Technologie rozpoznawania obrazu i przetwarzania języka naturalnego w produkcji, handlu i logistyce
Przetwarzanie języka naturalnego i technologie generatywne

 

MODUŁ 2. Uczenie maszynowe w biznesie – przykłady

1. Regresja: predykcja cen nieruchomości, predykcja wartości klienta
2. Klasyfikacja: identyfikacja klientów wysokomarżowych w e-commerce, predykcja odejścia klienta do konkurencji, ocena wiarygodności kredytowej i predykcja konwersji w bankowości
3. Segmentacja: segmentacja klientów metodą RFM, identyfikacja regionów o najwyższym potencjale sprzedaży
4.
Prognozowanie szeregów czasowych
5. Optymalizacja wyników i analiza co-jeżeli
6. Warsztat: wybór pomysłu, identyfikacja źródeł danyc

 

MODUŁ 3. Algorytmy i modele. Analiza eksploracyjna i przygotowanie danych do modelowania

1. Algorytmy i modele

Nauczanie nadzorowane, nienadzorowane i ze wzmocnieniem
Ewaluacja, doskonalenie i objaśnialność modeli
Dobór algorytmu do problemu

2. Analiza i przygotowanie do modelowania

Eksploracyjna analiza danych
Czyszczenie danych
Inżynieria cech

3. Warsztat: identyfikacja kluczowych cech, przygotowanie danych do modelowania

 

MODUŁ 4. Strategia tworzenia portfela i formułowanie uzasadnienia biznesowego projektów wykorzystujących SI

1. Strategia tworzenia portfela projektów uczenia maszynowego
2. Idea strategicznego koła zamachowego
3. Formułowanie uzasadnienia biznesowego
4. Spotkanie z ekspertem
5. Warsztat: modelowanie i interpretacja wyników

 

MODUŁ 5. Praktyczne aspekty wdrożeń SI

1. Praktyczne aspekty wdrożeń

Wdrożenie produkcyjne, stosy technologiczne i architektury SI, metodyka MLOps
Proces pozyskania danych i modelowania, metodyka CRISP-DM
Wdrożenie biznesowe, empiryczna weryfikacja wartości modeli uczenia maszynowego, projektowanie eksperymentów

2. Spotkanie z ekspertem
3. Warsztat: udoskonalenie modelu, strategia wdrożenia i sformułowanie uzasadnienia biznesowego

 

MODUŁ 6. Prezentacje końcowe i podsumowanie kursu

1. Warsztat: prezentacje projektów końcowych
2. Trendy rozwoju – dyskusja

Technologie generatywne i ich możliwy wpływ na kreatywność, edukację i zarządzanie
Modelowanie relacji przyczynowo-skutkowych
Kompetencje przyszłości

3. Źródła wiedzy
4. Podsumowanie kursu.

Uwaga: prezentowany wyżej harmonogram jest orientacyjny – może ulec niewielkim modyfikacjom (zarówno w aspekcie czasowym, jak i zakresu) w zależności od postępów i zainteresowania uczestników.

Rekrutacja trwa

>>> Aplikuj już teraz

Aplikuj teraz

Tryb szkolenia: stacjonarny


Start zajęć: 30 września 2023


Godziny zajęć:
sobota: 9:00-16:15
niedziela: 9:00-16:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


joanna.kowalczyk@biznes.edu.pl
tel. 22 234 70 17

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89