Opłaty

Opłaty

Standardowa opłata za program Sztuczna Inteligencja w Biznesie 2023/24 wynosi 5 850 zł

Możliwość płatności w 2 równych ratach.


Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

• zniżka -10% dla absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Biznesu PW
zniżka -20% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej
• zniżka -10% za jednorazową płatność

Zniżki się nie kumulują.

  

 

Dane do przelewu:

Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
nr 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

Tytuły wpłat prosimy opisywać według następującego wzoru:
Nazwisko i imię słuchacza, Sztuczna Inteligencja w Biznesie


Planowany termin naboru 31 sierpnia 2023 r. godz. 11:00.

 

Projekt OPEN – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU.
Możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego.

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

Rekrutacja trwa

>>> Aplikuj już teraz

Aplikuj teraz

Tryb szkolenia: stacjonarny


Start zajęć: 30 września 2023


Godziny zajęć:
sobota: 9:00-16:15
niedziela: 9:00-16:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


joanna.kowalczyk@biznes.edu.pl
tel. 22 234 70 17

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89