Opłaty

Opłaty

Program Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego 2024-25

Aplikuj teraz i skorzystaj z atrakcyjnej oferty Early Bird*: 6750zł
*oferta ważna do 30 sierpnia

Opłata regularna za udział w Studium wynosi 7500 PLN.

Aby zagwarantować zniżkę Early Bird oraz miejsce w programie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku rekrutacyjnego, prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych

Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.

rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Tytuły wpłat prosimy opisywać według następującego wzoru:
nazwisko i imię słuchacza, Studium Farmakoekonomiki
(Nazwiska wpisane pod koniec tytułu wpłaty są niewidoczne w wirtualnym wykazie wpłat, co utrudnia weryfikację).


Dane do przelewu:

Tytuł: Imię i nazwisko, rata nr …

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
lub  13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

• zniżka -10% dla absolwentów* Szkoły Biznesu PW
• zniżka -10% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej
• zniżka -5% za jednorazową płatność

Zniżki się nie kumulują.

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin
 Nabór planowany jest pod koniec czerwca 2024.

 

Projekt OPEN – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU.
Możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego.

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

Rekrutacja już trwa!


Webinar informacyjny:

26 czerwca, godz. 17:00

>ZAPISZ SIĘ!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

(podstawowa znajomość języka angielskiego)

Liczba godzin zajęć: ok. 120h

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online


Start: 14 grudnia 2024


Sesje wykładowe: 1-2/msc

sobota 9.00 – 16:00
niedziela 9.00 – 16:00


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

studium.biznes@pw.edu.pl

kom. 607 670 621

+48 22 234 70 33

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89