Opinie absolwentów

Karolina Baranowska

Absolwentka MBA Kaizen Industry 4.0 2022-2023 

Anna Strójwąs

Absolwentka MBA Kaizen Industry 4.0 2020/22 

Michał Żelazko

Michał Żelazko SVZ Tomaszów Lider programu TPM „Wybór studiów MBA WCM (obecnie MBA Kaizen Industry 4.0) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej wynikał z moich dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz potrzeby dalszego rozwoju. Do rozpoczęcia studiów MBA WCM przekonał mnie ciekawy program studiów, łączący wiele aspektów działania firmy. Od celów strategicznych i biznesowych poprzez narzędzia zarządzania operacyjnego i ciągłego doskonalenia po jakże ważne dla każdej firmy elementy związane z rozwojem pracowników i ich kompetencji. Oferta MBA WCM w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej łączy te wszystkie elementy w jedną całość w taki sposób jak zorganizowane jest przedsiębiorstwo. W programie ujęte są zagadnienia biznesowe, zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem ludzi a to wszystko w połączeniu z systemami zarządzania takimi jak WCM, TPM, Lean itp. Połączenie typowych studiów MBA z praktycznym podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o systemy WCM daje mi możliwość szerszego spojenia na działania firmy i ułatwia odpowiedź na często zadawane pytanie dlaczego, w jakim celu wdrażamy programy typu WCM, TPM czy Lean. Za bardzo dużą wartość dodaną studiów uważam też kontakty nawiązane z innymi uczestnikami oraz możliwość wymiany i konsultacji nowych pomysłów z ludźmi o bardzo dużym i szerokim doświadczeniu.”

Zbigniew Wiśniewski

„Moje doświadczenie jest oparte na pracy w różnych obszarach, w różnych spółkach i na różnych stanowiskach. Zawsze oscylowało jednak wokół obszaru jakości, rozwoju i nowych uruchomień oraz produkcji i utrzymania ruchu. Firma, w której obecnie pracuję jest globalnym dostawcą części OEM dla motoryzacji. Osiągnięcie pozycji dostawcy globalnego nie byłoby możliwe bez intensywnego oraz ciągłego rozwoju systemu zarządzania jakością prowadzonego równolegle z rozwojem systemu produkcyjnego „szytego na miarę” prowadzonego w duchu „szczupłych procesów” w całym obszarze działania firmy. Pomimo posiadanego doświadczenia zdecydowałem się poszerzyć swoją wiedzę rozpoczynając studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w ramach MBA WCM (obecnie MBA Kaizen Industry 4.0). Program studiów, realizowany wspólnie z Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Kaizen Institute, ułatwia m.in. lepsze zrozumienie i usystematyzowanie problematyki całego łańcucha działalności operacyjnej wg najbardziej efektywnych standardów. Zajęcia, prowadzone także w formie warsztatów na liniach produkcyjnych w przedsiębiorstwach będących liderami WCM, dają możliwość teoretycznego i praktycznego doskonalenia najlepszych technik wdrażania WCM. Jest to bardzo przydatne również przy doskonaleniu posiadanych systemów produkcyjnych. Ponadto, możliwość interakcji z doświadczoną kadrą szkoleniową oferuje – poza aspektami merytorycznymi, duży potencjał do rozwoju własnej osobowości. Zachęcam wszystkich, w tym osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez skorzystanie z oferty Szkoły Biznesu PW w ramach programu MBA WCM.”

Iwona Śniadach

Iwona Śniadach
Kierownik Zespołu Developerskiego dla globalnego dostawcy rozwiązań lokalizacyjnych

„Studia MBA WCM (obecnie MBA Kaizen Industry 4.0) to doskonała propozycja również dla osób związanych z branżą IT, w szczególności producentów oprogramowania i firm wdrażających systemy dla Industry 4.0. Program MBA skutecznie porządkuje metody budowania zespołów i pomaga w przyswojeniu wiedzy z zakresu wysokopoziomowej perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizacja WCM jest ciekawym rozwinięciem filozofii Lean, metodyk zwinnych i ciągłego doskonalenia procesów. Zajęcia w partnerskich przedsiębiorstwach Kaizen Institute są okazją poznania ekspertów z rożnych branż oraz zaobserwowania realnych rozwiązań WCM i automatyki produkcji. Plan zajęć i formy zaliczeń pozwalają pogodzić obowiązki w pracy z rozwojem osobistym bez konieczności kompromisów zawodowych. Polecam managerom wywodzącym się z dużych organizacji i właścicielom mniejszych firm z branży IT.”

 

Beata Wilusz

Beata Wilusz Dyrektor ds. Jakości Główny Technolog 

„Podjęcie studiów na kierunku Master of Business Administration rozważałam już od dłuższego czasu. Przy podejmowaniu decyzji duże znaczenie miał fakt firmowania studiów przez WUTBS w Warszawie oraz doświadczenie tej uczelni.
Zaoferowany innowacyjny zakres programowy studiów MBA WCM (obecnie MBA Kaizen Industry 4.0), który pojawił się po raz pierwszy, dawał mi gwarancję zdobycia wiedzy, którą będę mogła wykorzystać w codziennej pracy w środowisku biznesowym. Połączenie zakresu programowego MBA i WCM daje możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na skuteczne konkurowanie firm na rynkach globalnych.
Moim najważniejszym oczekiwaniem była możliwość szybkiego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Studia MBA WCM dały mi wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, doskonalenia procesów produkcyjnych i wspomagających, marketingu, metod eliminacji marnotrawstwa oraz okazję do skoncentrowania się na jej praktycznym zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych.
Program studiów stanowi doskonałą synergię teorii i praktyki, otwierając nowe perspektywy i możliwości. Kadra naukowa łączy najwyższy poziom wiedzy teoretycznej z cennym doświadczeniem zawodowym. Warsztaty z wieloletnimi praktykami pozwoliły mi na zdobycie przekrojowej wiedzy dotyczącej wszelkich aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.
Praktyczne podejście i możliwość odbywania zajęć w firmach produkcyjnych daje możliwość poznania funkcjonowania przedsiębiorstw wdrażających narzędzia KAIZEN, Lean, WCM oraz nawiązania cennych kontaktów. Ponadto kontakty nawiązane z innymi uczestnikami studiów, których wiedza i spojrzenie z perspektywy bardzo różnych branż są ogromną wartością dodaną tego kierunku.”

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 429 h (3 semestry)


Początek zajęć: 4 października 2024


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


contact- ikonka

mbakaizen.biznes@pw.edu.pl
+ 48 22 234 70 89