Program studiów

Program studiów

 

Moduł ogólnomenedżerski
i praktycznego zarządzania podmiotami leczniczymi

– Rachunkowość finansowa
– Marketing strategiczny i operacyjny w organizacjach ochrony zdrowia
– Zarządzanie projektami
– Audyt i kontrola wewnętrzna
– Planowanie strategiczne
– Outsourcing i insourcing w ochronie zdrowia
– Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
– Lean Management
– Informacja zarządcza
– Zarządzanie kapitałem ludzkim w podmiotach leczniczych

Program Rozwoju Osobistego

– Team building
– Samorozwój
– Komunikowanie w biznesie
– Negocjacje
– Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia
– Work-life balance, wypalenie zawodowe
– Zarządzanie zespołami – sesja wyjazdowa

Moduł Prawny

– Odpowiedzialniość personelu i podm. leczniczych/Komisja ds. zdarzeń medycznych
– Prawo medyczne
– Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
– Prawo farmaceutyczne i ustawa refundacjyjna w praktyce podmiotów leczniczych
– Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. RODO
– Prawa lekarza – Prawa pacjenta

Moduł oceny technologii medycznych i finansów

– Ubezpieczenia zdrowotne
– Zarządzanie badanaimi klinicznymi – rola ABM
– Podstawy Farmakoekonomiki
– HTA
– Zasady prowadzenia rozliczeń z NFZ/Informacja zarzadcza
– Procedury kontraktowania i kontroli świadczeń z NFZ
– Polityka lekowa państwa
– Zasady prowadzenia badań klinicznych
– Dokumentacjia medyczna w praktyce
– Zasady finansowania i proces refundacji produktów leczniczych – PRICING /RSS
– Ochrona zdrowia na świecie

Moduł e-zdrowia i zastosowań IT/AL w ochronie zdrowia

– Statystyka i big data w biznesie
– AI w praktyce
– Digital Health
– Nowe technologie w ochronie zdrowia
– E-zdrowie – praktyczne aspekty
– Zastosowanie IT w systemie pacjentocentrycznym
– ABW Cyberbezpieczeństwo

Projekt końcowy

????

Aplikuj teraz

Tryb studiów:
weekendowy

Język wykładowy:
polski

Liczba godzin:
ok. 360 h + 50 h zajęć projektowych (2 semestry)

Początek zajęć:

październik 2020

Harmonogram zajęć:

sobota: 09:00– 17:15
niedziela: 09:00 – 16:15 

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89