Opinie absolwentów

Yuliia Nekleva

Absolwent ISMF 20/21

„Zdecydowanie jedne z najlepszych studiów podyplomowych w Polsce. Otrzymałam ogrom wiedzy,  którą mogę stosować w życiu zawodowym. Doświadczeni i profesjonalni  wykładowcy, którzy byli zawsze bardzo otwarci na nasze pytania i dyskusję, sprawili że studia przebiegły ciekawie i pożytecznie. Warsztaty oraz prace grupowe nad projektami, pozwoliły nawiązać kontakty towarzyskie oraz zawodowe. Nie mogę nie wspomnieć o wysokim poziomie organizacji studiów. Zawsze byliśmy informowani na bieżąco o wszelkich zmianach. Mogliśmy również wyrażać swoje opinie i uwagi na temat zajęć dydaktycznych.

Szczerze polecam ISMF jak i  Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.”

Adam Dawidziuk

Absolwent ISMF 21/22

„W ramach programu nauczania, zaprezentowano bardzo zróżnicowane zajęcia. Począwszy od tematyki badań klinicznych, a skończywszy na sprzedaży i marketingu. Pomimo trudności wynikających z pandemii, organizatorzy postarali się przeprowadzić jak największą liczbę zajęć na miejscu, aby umożliwić kontakt pomiędzy studentami a wykładowcami. Kadra przekazująca studentom wiedzę jest na niesamowitym poziomie i prezentuje nie tylko suche informacje, lecz również własne przykłady i interpretacje. Nie można także przemilczeć bardzo kompetentnej i sympatycznej obsługi administracyjnej. Serdecznie polecam studia wszystkim,  chcącym znacznie poszerzyć swoją wiedzę i poznać kompetentne i sympatyczne osoby.”

Joanna Rapa

Absolwentka ISMF 21/22

„Studium Farmakoekomomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego to miejsce dla Każdego, kto chce tak jak ja rozwijać karierę w firmie farmaceutycznej i zdobyć szeroką wiedzę na temat organizacji systemu opieki zdrowotnej, sposobów oceny efektywności kosztowej leków i świadczeń, ich finansowania i dostępności. To doskonała okazja, by poszerzyć swoje horyzonty myślowe oraz dogłębnie i wieloaspektowo spojrzeć na zagadnienia z ekonomiki ochrony zdrowia, oceny technologii medycznych, procesów refundacyjnych, pricingu, taryfikacji świadczeń i innych. Podczas warsztatów i seminariów dyplomowych mogłam korzystać z bezcennych uwag prowadzących – wybitnych ekspertów i doskonałych praktyków z różnych obszarów ochrony zdrowia oraz współpracować z niesamowitymi ludźmi ze Studium. Zajęcia te pozwoliły mi doskonalić umiejętności praktyczne z zakresu analizy i interpretacji danych ekonomicznych, klinicznych, refundacyjnych i z sukcesem wykorzystać je w pracy podyplomowej. Dały mi także asumpt do szerszego spojrzenia na swoje kompetencje zawodowe.

Czas spędzony z wykładowcami i uczestnikami Studium był dla mnie niezwykle kształcący i zainspirował mnie do dalszego zgłębiania tematyki ochrony zdrowia.”

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 208h


Początek zajęć: 25 listopada 2023


Godziny zajęć:
sobota: 9:00-17:45
niedziela: 9:00-14:15


>>> zobacz terminy zjazdów


contact- ikonka

studium@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 33