Program studiów

Program studiów

Jedyna stała w dzisiejszym świecie to zmiana – nie inaczej jest w przypadku rynku pracy: według raportów World Economic Forum „upskilling może doprowadzić do utworzenia 5,3 milionów nowych miejsc pracy do 2030 r.” Co więcej, „około 40% pracowników będzie musiało przekwalifikować się w ciągu sześciu miesięcy lub wcześniej. […] Do 2025 roku może pojawić się 97 milionów nowych ról, lepiej dostosowanych do nowego podziału pracy pomiędzy ludzi, maszyny i algorytmy”.

To zjawisko jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla firm – w zależności od tego, jak szybko uda im się zamknąć „skill gap” oraz zarządzić obecnymi i nowymi pracownikami pod kątem tzw. „upskilling” czy „reskilling” albo samej rekrutacji. To jest także szansa, jak i zagrożenie dla przedstawicieli departamentów HR, rekruterów oraz doradców działających na rynku.

Ten kierunek studiów został zaprojektowany, by wyjść naprzeciw potrzebom rynku. Wiedza z zakresu Career Advisory (doradztwo kariery) jest często błędnie spłycana do „formatowania CV” oraz kojarzona tylko i wyłącznie z poradnictwem zawodowym, ale kryje się za nią o wiele więcej: wiedza o trendach rynkowych, znajomość funkcjonowania rozwiązań technologicznych, diagnoza kompetencji i projektowanie ścieżek karier – a to tylko kilka przykładów! Ww. tematy są kluczowe także w kontekście poprawnego funkcjonowania firmy. 

Celem studiów jest wykształcenie na rynku ekspertów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa kariery.


ELASTYCZNA ŚCIEŻKA

Ukończenie kursów Career Advisory w organizacji, CV & LinkedIn, a także Poruszanie się po rynku pracy prowadzi do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Doradztwo Kariery w Praktyce. Dla osób decydujących się na realizację całości studiów cena wynosi 9900 PLN 8400 PLN.

 

DORADZTWO KARIERY W PRAKTYCE

Zapisz się na wybrane moduły lub zrealizuj cały program studiów Doradztwo Kariery w Praktyce!


Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 180

Tryb zajęć: zdalny


Początek zajęć: 18 listopada 2023


Godziny zajęć:
soboty: 9:00 – 16:15
niedziele 9:00 – 16:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


>>>zobacz terminy zjazdów


contact- ikonka

doradztwokariery@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 89

Masz pytania merytoryczne? Skontaktuj się z nami!

Anna Mady (zastępca kierownika studiów)

Anna.Mady@CareerAngels.eu