Dyplom

Dyplom

Zainwestuj w przyszłość.
Dołącz do ponad 4300 absolwentów
Szkoły Biznesu PW!

 

Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymują dyplom i świadectwo ukończenia kursu dokształcającego oraz międzynarodowy certyfikat ukończenia gry biznesowej BrandPRO.


Warunkiem ukończenia kursu jest łączne spełnienie następujących warunków::

● obecność Słuchacza na co najmniej 80% zajęć
● uzyskanie zaliczenia z gry biznesowej BrandPRO oraz prezentacji otrzymanych wyników

 

  

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 56h

Tryb zajęć: Online
(ostatnie zajęcia stacjonarnie)


Początek zajęć:  szczegóły wkrótce


Godziny zajęć:
wtorek: 17:00-20:15
czwartek: 17:00-20:15
niedziela 9:00-16:30 (ostatnie zajęcia, stacjonarnie)


contact- ikonka

cbe@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 89

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89