Opłaty

Opłaty

Czesne za program ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance: 13 800 PLN

W cenę czesnego wliczone jest 288 godzin zajęć dydaktycznych z wykładowcami (oraz dodatkowo 20 godzin dydaktycznych przeznaczonych na egzaminy końcowe w standardzie ACCA), akredytowane przez ACCA wydawnictwa w jęz. angielskim do nauki do poszczególnych egzaminów oraz przerwa kawowa.

Dla absolwentów programu ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance przygotowana jest też specjalna zniżka -10% na uczestnictwo w Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams, studiów podyplomowych przygotowujących do 4 ostatnich egzaminów ACCA na poziomie Strategic Professional. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.

 

Dane do przelewu:

Tytuł: Nazwisko i imię, ACCA, rata nr …

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664

Możliwość rozłożenia płatności na 4 raty.

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

• zniżka -10% dla absolwentów Szkoły Biznesu PW
• zniżka -10% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zniżki się nie kumulują.

 

Projekt OPEN – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU.
Możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego.

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

 

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin

webinar

Trwa rekrutacja na nową edycję!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski/angielski

Liczba godzin zajęć: 288h


Początek zajęć: 16 października


Godziny zajęć:
sobota: 9:00-16:15
niedziela: 9:00-16:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

tel. 22 234 70 15
accounting-finance@biznes.edu.pl

Edgar Klusa
tel. 887 788 820
edgar.klusa@biznes.edu.pl

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89