Natalia Łojko

Doświadczenie zawodowe:

Natalia Łojko jest radcą prawnym, dyrektorką działu prawnego spółki AstraZeneca w Polsce. Ukończywszy wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oksfordzie, Natalia zajmuje się prawem ochrony zdrowia od niemal 20 lat. Przez ponad dekadę pracowała w kancelarii Baker & McKenzie, a od 2014 r. współtworzyła kancelarię Kieszkowska Rutkowska Kolasiński stając się w niej partnerem odpowiedzialnym za dział prawa farmaceutycznego.

Jako prawnik Natalia zajmowała się pełnym cyklem życia produktu leczniczego – od badań klinicznych, przez dopuszczenie do obrotu, dystrybucję, reklamę, refundację i wycofanie z obrotu. Przed dołączeniem do AstraZeneca Natalia wspierała szereg innowacyjnych spółek farmaceutycznych we wszystkich kwestiach związanych z ich działalnością, w tym przez ponad 8 lat jako wewnętrzny prawnik Bristol Myers Squibb.

Natalia była wielokrotnie wyróżniana w prestiżowych międzynarodowych rankingach Chambers Europe oraz Legal500. Przez lata Natalia zajmowała się również doradztwem na rzecz szpitali i lekarzy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz warunków świadczenia usług. Prowadziła sprawy sądowe pro bono, w tym w szczególności związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i w kontekście transgranicznym. Od lat bierze udział w pracach legislacyjnych z ramienia stowarzyszeń branżowych w ramach kolejnych nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz prawa refundacyjnego. Autorka wielu artykułów w prasie branżowej i codziennej i częsta prelegentka konferencji.

Obywatelstwo:

polskie