Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska


Doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowana nauk o mediach, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od ponad dwóch dekad doradza i szkoli zarządy spółek, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji.

Doktor Kaczmarek-Śliwińska doradza w sytuacjach trudnych, gdy kryzys przedostanie się do mediów, jak również pomaga konstruować strategie uwzględniające działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuje audyty komunikacyjne wskazujące silne i słabe strony komunikacji organizacji, ale także potencjalne szanse i zagrożenia.

Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz dwie kadencje zasiadała w Radzie Etyki Public Relations. Jest ekspertem KRRiT w zakresie edukacji medialnej oraz biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej (prawo i etyka mediów oraz public relations, kreowanie wizerunku publicznego i medialnego, naruszenia wizerunku offline oraz online).

Od 2016 r. jest jurorką w najbardziej prestiżowym konkursie polskiej branży public relations Złote Spinacze organizowanym przez Związek Firm Public Relations.

Od 2019 r. zasiada w jury konkursu AD wo/MAN organizowanym przez PRESS.

Jest laureatką nagród branżowych PRoton 2013 oraz Lew PR 2013 w obszarze edukacji public relations.

Obywatelstwo:

polskie