Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska


Doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowana nauk o mediach, adiunkta Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dwóch dekad doradza i szkoli zarządy spółek, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji.

Doradza w sytuacjach trudnych, gdy kryzys przedostanie się do mediów, jak również pomaga konstruować strategie uwzględniające działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuje audyty komunikacyjne wskazujące silne i słabe strony komunikacji organizacji, ale także potencjalne szanse i zagrożenia.

Autorka książek  i licznych artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; ekspertka Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz członkini Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz dwie kadencje zasiadała w Radzie Etyki Public Relations. Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej (prawo i etyka mediów oraz public relations, kreowanie wizerunku publicznego i medialnego, naruszenia wizerunku offline oraz online).

Od 2016 r. jest jurorką w najbardziej prestiżowym konkursie polskiej branży public relations Złote Spinacze organizowanym przez Związek Firm Public Relations. Jest laureatką nagród branżowych PRoton oraz Lew PR w obszarze edukacji public relations.

Obywatelstwo:

polskie