• Strona Glówna
  • Mobilność kadr a budowanie efektywnego i zgranego zespołu – wyzwania dla menedżera

Mobilność kadr a budowanie efektywnego i zgranego zespołu – wyzwania dla menedżera

Budowanie zespołu, szczególnie w dobie dużej fluktuacji pracowników, to bardzo duże wyzwanie dla każdego menedżera. Psychologia biznesu podpowiada jednak szereg działań, które można wdrożyć, aby osiągnąć sukces. 

Cechy efektywnej grupy

Każda grupa pracowników powinna dążyć do realizacji wspólnego celu. To on właśnie powinien integrować i być dla każdego z nich ważny. Najważniejsze jest, aby menedżer ustalił plan działania składający się z harmonogramu przedstawiającego szeroką wizję przyszłości.

Członkowie grupy powinni posługiwać się zrozumiałym dla wszystkich kodem komunikacyjnym. Warto przyjąć konkretne zwroty i skróty, dzięki którym każdy nowy członek grupy będzie w stanie odnaleźć się i prawidłowo wykonywać swoje obowiązki.

Menedżer już na początku współpracy powinien ustalić konkretne zasady i reguły działania, a także pilnować ich przestrzegania każdego dnia. Powinny także obowiązywać określone procedury decyzyjne np. głosowanie nad projektem czy wybieranie lidera akceptowanego przez wszystkich.

Każdy członek zespołu powinien znać swoją rolę i zakres obowiązków. Bardzo ważny jest podział zadań wśród członków grupy, szczególnie jeżeli praca ma być realizowana na odległość.

Różne role w zespole – podział wg teorii Belbina

Meredith Belbin, brytyjski naukowiec specjalizujący się w zarządzaniu zespołem wyodrębnił kilka ról, które występują w każdej grupie:

Każdy pracownik odgrywa w zespole określoną rolę. Już w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, jako menedżer, musisz zastanowić się, kogo jeszcze brakuje w Twoim zespole oraz kto może przydać się w chwilach kryzysu.

Sposoby motywacji pracowników

Menedżer w swojej codziennej pracy spotyka się z wieloma wyzwaniami, ale czasy pokazały nowe wyzwania. Trzeba było przeorganizować dotychczasowy model zarządzania, kierować działaniami na odległość. Na szczęście możemy korzystać z dobrodziejstw internetu. Menedżerowie mierzyli się z nowymi wyzwaniami motywowania pracowników na odległość. Czy w takich warunkach można w ogóle integrować grupę? Są sposoby, aby zrobić to dobrze.

Stworzenie spójnej wizji z całym zespołem

Lider i zespół powinni ze sobą stale współpracować, niezależnie czy przebywają w jednym biurze czy w różnych miejscach, nawet na całym świecie. Grunt to komunikacja i porozumienie. Ustalenie reguł współpracy, stałych godzin wideokonferencji okaże się pomocne przy motywowaniu pracowników do realizacji zadań na czas.

Każdy pracownik powinien się wzajemnie napędzać do działania

Udowodniono, że praca z osobami wysoko zmotywowanymi wpływa na efektywne wykonywanie obowiązków przez wszystkich. Naśladując dobre wzorce, można cieszyć się z realizacji zadań zgodnie z terminarzem. Przykładem powinien być oczywiście menedżer. Jeżeli pokaże, że pandemiczna rzeczywistość nie zniechęcała go do starań, w ślad za nim pójdą pozostali pracownicy.

Nie zapominaj o pobudzaniu kreatywności członków zespołu

Rozwijając kreatywność poszczególnych członków zespołu rozwiązujesz wiele wewnętrznych problemów. Jako lider musisz szukać nowych, ciekawych rozwiązań, ponieważ to jest właśnie wyznacznikiem sukcesu. Zmiany, jeżeli zostaną przeprowadzone w umiejętny sposób, dla każdego członka zespołu okażą się mniej bolesne.

Dbaj o komfort psychiczny współpracowników

W wyniku pandemii wiele osób przeżywało ciężkie chwile, zamknięcie w domu nie pomagało. W sytuacji mocno stresowej bardzo ważne jest wsparcie lidera zespołu, aby wytyczyć nowe ścieżki postępowania zawodowego. Zespół, mimo złej sytuacji, w której się znalazł, nadal musi działać skutecznie. Wyjście z kryzysu jest możliwe poprzez wdrożenie nowych, ciekawych rozwiązań polegających przede wszystkim na przeformatowaniu dotychczasowego modelu zarządzania.

Posługiwanie się językiem faktów, a nie emocji jest bardzo ważne

Pozytywna narracja opierająca się na przedstawianiu faktów jest kluczowa w chwilach kryzysu. Lider nie może poddawać się emocjom, napędzać spirali strachu wśród pracowników. W rozmowach z członkami zespołu warto wypowiadać się merytorycznie, tłumaczyć powody zmian i wskazywać sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej dostarczają menedżerom wielu narzędzi do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Przygotowują również do wyzwań, z jakimi mierzy się współczesny rynek pracy, a jednym z nich jest duża fluktuacja pracowników i wdrażanie nowych modeli pracy (np. hybrydowego).