dr inż. Mirosław Ryba


Doświadczenie zawodowe:

Mirosław kieruje globalną praktyką konsultingową Internetu Rzeczy w EY. W ciągu 25 lat swojej kariery zawodowej zrealizował wiele projektów skoncentrowanych na transformacji biznesu poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych, zarówno dla instytucji rządowych, jak i dużych przedsiębiorstw w Europie, Afryce, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, a także w USA i Kanadzie.

W 2013 roku Mirosław dołączył do struktur EMEIA Advisory Center, gdzie był odpowiedzialny za definiowanie usług IoT dla EY, a także za tworzenie cyfrowych rozwiązań wykorzystujących ekosystem IoT. Przed dołączeniem do zespołu EY, Mirosław pracował dla firm z sektora nowych technologii oraz wytwórców oprogramowania.

Mirosław jest współautorem książki na temat infrastruktury krytycznej oraz licznych publikacji na temat biznesowych zastosowań technologii i bezpieczeństwa. Jest również akredytowanym członkiem International Society of Automation (ISA) i jednym ze współautorów wiodących międzynarodowych standardów bezpieczeństwa dla systemów przemysłowych. 

Ukończył studia w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz studia w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania AGH. Posiada tytułu doktora nauk technicznych w obszarze analizy i zarządzania ryzykiem.