Michał Żelazko

Michał Żelazko SVZ Tomaszów Lider programu TPM „Wybór studiów MBA WCM (obecnie MBA Kaizen Industry 4.0) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej wynikał z moich dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz potrzeby dalszego rozwoju. Do rozpoczęcia studiów MBA WCM przekonał mnie ciekawy program studiów, łączący wiele aspektów działania firmy. Od celów strategicznych i biznesowych poprzez narzędzia zarządzania operacyjnego i ciągłego doskonalenia po jakże ważne dla każdej firmy elementy związane z rozwojem pracowników i ich kompetencji. Oferta MBA WCM w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej łączy te wszystkie elementy w jedną całość w taki sposób jak zorganizowane jest przedsiębiorstwo. W programie ujęte są zagadnienia biznesowe, zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem ludzi a to wszystko w połączeniu z systemami zarządzania takimi jak WCM, TPM, Lean itp. Połączenie typowych studiów MBA z praktycznym podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o systemy WCM daje mi możliwość szerszego spojenia na działania firmy i ułatwia odpowiedź na często zadawane pytanie dlaczego, w jakim celu wdrażamy programy typu WCM, TPM czy Lean. Za bardzo dużą wartość dodaną studiów uważam też kontakty nawiązane z innymi uczestnikami oraz możliwość wymiany i konsultacji nowych pomysłów z ludźmi o bardzo dużym i szerokim doświadczeniu.”