• Strona Glówna
  • MBA Smart City – poznaj nowy kierunek w naszej ofercie

MBA Smart City – poznaj nowy kierunek w naszej ofercie

Smart City to inteligentne, nowoczesne rozwiązania dla miast, które uwzględniają potrzeby mieszkańców. Dzięki temu, że na polskim rynku studiów MBA powstał kierunek: MBA Smart City, menedżerowie i samorządowcy mogą zdobyć wiedzę niezbędną do wprowadzenia innowacyjnych strategii i technologii do przestrzeni miejskich.

Studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej ukierunkowane na transformację samorządowca do pełnienia funkcji menedżera rozumiejącego wpływ innowacji na rozwój, są w dzisiejszych czasach niezwykle potrzebne. Nowoczesna wiedza i praktyczne umiejętności pozwalają wdrożyć rewolucję informatyczną i komunikacyjną do polskich miast, a także zastosować inteligentne systemy zarządzania.

Idea Smart City

Terminami, które znakomicie opisują ideę Smart City są: ekologia, estetyka, design, interaktywność, funkcjonalność, bezpieczeństwo, innowacja, bezpieczeństwo, social media, użyteczność, kreatywność.

Budowa Smart City jest oparta na wykorzystaniu innowacyjnych technologii, ale w połączeniu z aktywizacją mieszkańców, którzy mają prawo głosu i wyrażania swoich opinii. Tworzenie miast inteligentnych jest możliwe wyłącznie poprzez dostarczanie ekologicznych i funkcjonalnych rozwiązań, zintegrowanych z nowoczesnymi technologiami. Do tego potrzebny jest partner zarządzający, czyli samorządowiec-menedżer, rozumiejący mechanizmy wpływające na rozwój polskich miast.

Ważnym aspektem idei Smart City jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja ludzi, a także wytwarzanie poczucia wspólnoty. Miasta stają się silne, gdy wykorzystuje się w nich inteligencję obywateli. Niezbędne jest, aby cały proces wspierały innowacyjne technologie.

Inteligentnego miasta nie uda się zbudować bez uwzględnienia potrzeb mieszkańców. Budowa Smart City musi więc opierać się na ich aktywnym udziale, właściwym kierowaniu dostępnymi narzędziami, jak i wykorzystywaniu już dostępnego potencjału. Włodarze miast w szkoleniach i studiach dla samorządowców upatrują przyszłości. Widzą, że obecnie trzeba tworzyć biznesplany, aby budować silną pozycję na mapie Polski.

Rozwiązania Smart City, które zmieniają miasta

W Smart City technologia zdecydowanie wiedzie prym i ułatwia życie, sprawia, że zarządzanie wieloma procesami jest o wiele prostsze:

Wiedzę praktyczną i teoretyczną o sposobach zarządzania inteligentnym miastem dostarczają studia MBA Smart City realizowane w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Program sprawia, że uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do zarządzania dużymi, nowoczesnymi miastami, przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.

Transformacja Cyfrowa w Samorządzie, czyli MBA Smart City dla liderów miejskich i ludzi biznesu

Wdrożenie koncepcji Smart City jest ogromnym wyzwaniem, dlatego inicjator musi mieć podwaliny w postaci ogromnej wiedzy praktycznej i teoretycznej. Rozwój wymaga zgromadzenia odpowiednich zasobów technologicznych, jak i ekonomicznych, ale również prawidłowego wykorzystania zasobów ludzkich. Idea inteligentnego miasta zakłada aktywizację społeczności lokalnej, ale zarządzaniem powinien zająć się menedżer, a szkolenie z tego zakresu jest możliwe w ramach studiów MBA Smart City – Transformacja Cyfrowa w Samorządzie.

Program skierowany jest do:

Skoncentrowany na rozwój miast inteligentnych program obejmuje 2 semestry realizowane w języku polskim. Studia podyplomowe składają się z przedmiotów, takich jak m.in. zarządzanie i organizacja, technologie, innowacje, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), bezpieczeństwo. Dostarczają wiedzy i doświadczenia w zakresie wdrażania rozwiązań niezbędnych do budowania Smart City.

Praktyczny charakter studiów sprawia, że są potężnym narzędziem w rozwoju polskich miast, które mierzą wysoko i chcą rozwijać się jak największe metropolie na świecie.

MBA Smart City – podsumowanie

150 godzin praktycznych zajęć z obszaru Smart City w ramach studiów podyplomowych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej buduje kompetencje liderów miejskich i ludzi biznesu zainteresowanych tą ideą.

Idea Smart City to przyszłość dla polskich miast. Nieodzownym jej elementem są innowacje, społeczeństwo obywatelskie oraz zarządzanie przez menedżera samorządu terytorialnego.