• Strona Glówna
  • MBA Kaizen Industry 4.0 – studia, które pomogą Ci odnaleźć się w dobie Gospodarki 4.0

MBA Kaizen Industry 4.0 – studia, które pomogą Ci odnaleźć się w dobie Gospodarki 4.0

Gospodarka 4.0 to zbiorcze pojęcie, pod którym kryje się integracja inteligentnych maszyn, systemów, wprowadzanie zmian w systemach produkcyjnych. Ma na celu zwiększenie wydajności wytwarzania, dotyczy technologii i sposobów pracy oraz roli ludzi w przemyśle.

Zalety Gospodarki 4.0

Do głównych zalet usieciowienia i wymiany danych zalicza się obniżenie kosztów produkcji i szybką reakcję na indywidualne potrzeby klientów. To także duża elastyczność i zoptymalizowanie procesów – wystarczy zastosować odpowiednie polecenie programu do obsługi maszyn, aby przystosować urządzenie do nowych zadań. Dzięki temu przedsiębiorstwo oszczędza też zasoby – niepotrzebne procesy zostają automatycznie wyłączone. Odpowiednio zaplanowana współpraca pomiędzy systemami cyber-fizycznymi i pracownikami umożliwi organizacjom szybszą adaptację do zmieniających się warunków. W efekcie firma zyska znaczącą przewagę konkurencyjną na globalnym rynku.

MBA Kaizen Industry 4.0 – praktyczna wiedza i wskazówki

Ciągła ewolucja inteligentnych usług i Industry 4.0 jest nieunikniona. Podstawą rozwoju jest stałe doskonalenie ewolucji cyfrowych. Choć w teorii połączenie dwóch sił w czasie rzeczywistym może wydawać się skomplikowane, w praktyce to bardzo prosty sposób nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Przydatną wiedzę i wskazówki można uzyskać, decydując się na studia podyplomowe MBA. Pokazują one, jak skutecznie przeprowadzić diagnozę całej organizacji pod kątem efektywności procesów czy też jak zintegrować Kaizen z Gospodarką 4.0 tak, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Studia menadżerskie w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej pomagają odnaleźć się w dobie najnowszej rewolucji przemysłowej, zrozumieć otaczającą rzeczywistość mikroekonomiczną i jej wpływ na prowadzenie biznesu.

Industry 4.0 to zintegrowane połączenie procesów, maszyn i ludzi. Studia MBA Kaizen Industry 4.0 nauczą, jak w praktyce wdrożyć nowoczesne systemy zarządzania, by usprawnić produkcję i stworzyć przedsiębiorstwo wyróżniające się na rynku międzynarodowym.