• Strona Glówna
  • MBA i nowoczesne technologie – studia menedżerskie, które otworzą przed Tobą drzwi wielu korporacji

MBA i nowoczesne technologie – studia menedżerskie, które otworzą przed Tobą drzwi wielu korporacji

Znajomość nowoczesnych technologii oraz umiejętność ich wykorzystywania w dynamicznym środowisku biznesowym jest tym czynnikiem, który w głównej mierze umożliwia rozwój kariery zawodowej. Nie dziwi więc zainteresowanie studiami biznesowymi, które koncentrują się na wykorzystaniu nowych systemów informatycznych czy sztucznej inteligencji.

Podyplomowe studia menedżerskie – wiedza o nowoczesnych technologiach i zarządzaniu

W poprzednich latach wiedza na temat nowoczesnych technologii była wykorzystywana głównie w pracy informatyków lub inżynierów. To, co ulega w ostatnich latach zmianom, to fakt, że kompetencje z zakresu nowoczesnych technologii stają się coraz bardziej użyteczne nie tylko w branży IT, ale także w zarządzaniu projektami czy departamentami w organizacji. Zdobycie kompetencji obejmujących nie tylko wiedzę techniczną, ale także finansową i zarządczą, nie jest jednak łatwe. Jak zatem posiąść wiedzę, która umożliwi umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w organizacji? Jednym z rozwiązań są podyplomowe studia menedżerskie.

Nowoczesne technologie dla biznesu

W ofercie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej znalazły się kierunki studiów, które łączą zagadnienia związane z wdrożeniem rozwiązań cyfrowych i podnoszeniem kompetencji nowoczesnych menedżerów:

Politechnika Warszawska jest jedną z wiodących uczelni technicznych w Polsce. To właśnie dlatego możemy zaproponować takie kursy menedżerskie, które pozwalają na zdobycie wiedzy o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych przez dynamicznie rozwijające się organizacje. Kompetencje związane z procesami automatyzacji i cyfryzacji są niezwykle pożądane na rynku pracy, dlatego studia podyplomowe MBA mogą otworzyć przed Tobą nowe ścieżki kariery.