• Strona Glówna
  • MBA Digital Transformation – informacyjne spotkanie on-line

MBA Digital Transformation – informacyjne spotkanie on-line
Dnia 17 września, o godz. 17:00 odbył się webinar MBA Digital Transformation. Spotkanie to dostarczyło wiedzy nt. specyfiki programu oraz uwydatniło korzyści płynące z bycia słuchaczem programu Energetyki odnawialnej dla Biznesu. Inwestycje i rynek energii.