Marta Głód

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor ds. rozwoju i zakupu projektów fotowoltaicznych w OX2 Polska. Związana z energetyką odnawialna od 2007 roku, gdzie aktywnie brała udział w rozwoju farm wiatrowych w Polsce. Od 2017 roku zajmuje się projektami fotowoltaicznymi, w swoim doświadczeniu ma nadzorowanie pierwszych budowli farm fotowoltaicznych a od 2019 kieruje zespołem rozwijającym wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne. Z wykształcenia mgr inż. Akademii Rolniczej w Krakowie, podczas których pierwsze kroki w odnawialnych źródłach energii poczyniła w badaniach nad wierzbą energetyczną. Absolwentka Marketingu i Zarządzania studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Obywatelstwo:

polskie