Marta Głód

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor ds. rozwoju i zakupu projektów fotowoltaicznych w OX2 Polska. Związana z energetyką odnawialną od 2007 roku od samego początku aktywnie brała udział w rozwoju farm wiatrowych w Polsce. Od 2017 roku zajmuje się projektami fotowoltaicznymi, Doświadczenie budowała nadzorując budowę pierwszych farm fotowoltaicznych a od 2019 kieruje zespołem rozwijającym wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne. Z wykształcenia mgr inż. studiów Akademii Rolniczej w Krakowie, podczas których poczyniła pierwsze kroki w odnawialnych źródłach energii oraz w badaniach nad wierzbą energetyczną. Absolwentka studiów podyplomowych Marketing i Zarządzanie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Obywatelstwo:

polskie