Mariusz Turek

Doświadczenie zawodowe:

Mariusz Turek to psycholog, trener, konsultant oraz coach. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL i Podyplomowego Studium Coachingu przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ukończył kilkuletnie szkolenie terapeutyczne i trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji, posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Początkowo zajmował się terapią i treningiem interpersonalnym, od 1996 roku działa na rynku szkoleń i doradztwa biznesowego w obszarze kompetencji społecznych – komunikacja, wywieranie wpływu, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów. Pracuje przede wszystkim z menedżerami i liderami oraz całymi zespołami, projektuje i realizuje programy rozwojowe z zakresu przywództwa, zarządzania ludźmi, współpracy w zespole, rozwiązywania konfliktów i innych praktycznych umiejętności psychologicznych. Z Akademią Psychologii Przywództwa związany jest od 2016 roku.

Obywatelstwo:

polskie