Mariusz Sujka

Osobiste motto: Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w życiu

Certyfikowany: Scrum Master oraz Audytor Wewnętrzny

Przez dwadzieścia lat uczestniczył jako audytor i menadżer, w ponad stu projektach audytowych, inicjując zmiany organizacyjne. Od ponad piętnastu dostarcza produkty szkoleniowe, inspirując również do zmian osobistyczych. Kilka ostatnich, spędził na wspieraniu zmiany, jako zewnętrzny konsultant zewnętrzny oraz coach, zarówno w biznesie, jak i podmiotach sektora publicznego.

Współpracował z instytucjami międzynarodowymi, bankami, instytucjami finansowymi, podmiotami sektora publicznego, startupami branży IT oraz małym biznesem z aspiracjami na budowanie sieci franczyzowej.

Specjalizuje się w zagadnieniach zwinnego wytwarzania produktów, metodach zarządzaniu i kontroli ryzyka („hard controls”), oraz komunikacji i budowania relacji w miejscu pracy („soft controls”).

W swojej pracy wykorzystuje narzędzia projektowania produktów i usług oparte na Design Thinking oraz User Experience Design, ramy zwinnego wytwarzania produktów Scrum oraz modele zarządzania ryzykiem i kontroli COSO, COSO Enterpise Risk Management, ISO 31000 oraz M_O_R ®. W rozwiązywaniu problemów i konfliktów stosuje narzędzia Thinkig Tools (Jonah TOC).

Ukończył m.in. studia doktoranckie na Wydziałe Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Psychologię Przywództwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznego. Współpracuje z Instytutem Audytów Wewnętrznych

Źródła osobistej inspiracji w obszarze zarządzania ryzykiem to prace Dona Normana (Design), Eliyahu Goldratta (Zarządzanie ograniczeniami), Daniela Kahnemana (Ekonomia behawioralna) oraz Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda (Scrum).