dr inż. Mariusz Jednoralski


Doświadczenie zawodowe:

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami IT, budowaniu i zarządzaniu zespołami programistów oraz projektowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do zwiększenia efektywności biznesowej i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest członkiem międzynarodowych zespołów tworzących szkielet architektoniczny zintegrowanych systemów informatycznych zorientowanych na usługi. Od ponad 20 lat związany z branżą telekomunikacyjną i informatyczną, uzyskał tytuł doktora nauk informatycznych, uczestniczył w projektach badawczo-rozwojowych mających na celu wdrożenie sztucznej inteligencji do celów biznesowych. Od lat zaangażowany w rozwój polskiej e-administracji, pracował w zespołach zajmujących się standaryzacją rozwiązań informatycznych. Jest autorem licznych publikacji technicznych i biznesowych dotyczących sektora IT.