Marek Szpręga

Doświadczenie zawodowe:

Szpręga jest ekonomistą, finansistą, menedżerem, obecnie pracującym dla pisma „Przekrój”. Jest równocześnie członkiem zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (od 2019) oraz wykładowcą na studiach podyplomowych w SGH w Warszawie (od 2015) i Akademii Leona Koźmińskiego (od 2020).

Przez blisko dziewięć lat pracował dla grupy firm audytorskich i doradczych HLB M2, w tym przez trzy lata jako partner odpowiedzialny za usługi corporate finance. Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw i weryfikacji wycen różnych rodzajów aktywów. Uczestniczył w blisko 1.200 projektach związanych z wyceną przedsiębiorstw i blisko 50 projektach due diligence.

Przez ponad 2 lata współzarządzał Grupą KLOSE, producentem mebli, w roli CFO. W kryzysie wywołanym pandemią i skutkami wojny w Ukrainie, uchronił Grupę przed upadłością w 2021 roku a w 2022 roku doprowadził do otwarcia procesu restrukturyzacyjnego, finalnie niestety nieudanego.

Równolegle z drogą zawodową, Marek Szpręga pokonywał drogę studencką na SGH w Warszawie. Jest absolwentem ekonomii (2014) oraz studiów podyplomowych w zakresie wyceny przedsiębiorstw i rachunkowości. Wraz z drużyną studentów SGH, w trakcie studiów, zdobył 2. miejsce w prestiżowej Global Investment Banking Valuation Olympiad w Londynie.

Obywatelstwo:

polskie