Marek Kosycarz

Doświadczenie zawodowe:

Marek Kosycarz jest absolwentem wydziału Mechaniki Precyzyjnej (Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W Microsoft odpowiada za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz public affairs.

Przed dołączeniem do polskiego zespołu Microsoft był dyrektorem ds. marek w agencji public relations Burson-Marsteller, członkiem zarządu agencji reklamowej/marketingu bezpośredniego Wunderman (grupa Young&Rubicam) oraz dyrektorem ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych w British-American Tobacco gdzie odpowiadał za relacje z administracją rządową i lobbying, dialog z interesariuszami, komunikację wewnętrzną oraz pełnił funkcję rzecznika prasowego. Jest członkiem Business Centre Club.

Obywatelstwo:

polskie