Marcin Wojdat


Doświadczenie zawodowe:

Socjolog, społecznik, samorządowiec. Przez długie lata związany z sektorem organizacji pozarządowych. Od 2006 do 2021 r. urzędnik samorządowy w Warszawie. Twórca i dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które wprowadziło nowatorskie sposoby zarządzania miastem wspierane narzędziami partycypacji społecznej, wynikami badań społecznych oraz danymi z systemów informatycznych funkcjonujących w samorządzie Warszawy. Koordynator utworzenia i uruchomienia platformy „Miejskie Centrum Kontaktu 19115” – narzędzia ułatwiającego mieszkańcom kontakt z urzędem oraz wspomagającego procesy podejmowania decyzji. W latach 2013-2021 Sekretarz m.st. Warszawy. Od 2021 r Chief Governance Officer w firmie Gemius oraz dyrektor Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich, gdzie realizuje projekty badawczo-analityczne tematycznie poświęcone 12 największym polskim miastach oraz ich obszarach metropolitalnych.