Marcin Fronczak

Doświadczenie zawodowe:

Certyfikowany audytor oraz ekspert w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem IT – CISA, CIA, CRISC, ISO 27001 LA. Przez wiele lat zarządzał bezpieczeństwem IT w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz wykonywał audyty bezpieczeństwa obszaru IT/OT dla operatora infrastruktury krytycznej. Założyciel polskiego oddziału Cloud Security Alliance. Pierwszy w Polsce posiadacz certyfikatu i trener z zakresu bezpieczeństwa chmur Certified Cloud Security Knowledge (CCSK).

Obywatelstwo:

polskie