Małgorzata Sztejter

Doświadczenie zawodowe:

Jestem certyfikowanym trenerem wykonawczym i członkiem Zespołu Zarządzającego w kancelarii CMS w Polsce. Nadzoruję zarówno rozwój biznesowy i marketing, jak i dział zasobów ludzkich. Skupiam się na ogólnym doświadczeniu klienta z Firmą i kształtowaniu kultury organizacyjnej, która wspiera pożądane doświadczenia klienta. Do moich kluczowych projektów należą: opracowanie i wdrożenie strategii, zmiana kultury organizacyjnej, rekrutacja kadry kierowniczej, onboarding i rozwój partnerów i doradców, program mentoringu wewnętrznego.

Obywatelstwo:

polskie