Małgorzata Sztejter

Doświadczenie zawodowe:

Małgorzata Sztejter jest akredytowanym executive & team coachem (EMCC EIA Senior Practitioner) oraz mentorką i trenerką mentoringu z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradztwa profesjonalnego (PwC oraz CMS Cameron McKenna). Wspiera liderów w rozwoju osobistego stylu przywództwa i budowaniu dobrze funkcjonujących zespołów, a także w wypracowaniu rozwiązań w zakresie zarządzania organizacją. Pobudza do autorefleksji, pomaga dostrzec odmienne perspektywy, zweryfikować przekonania i utarte sposoby działania. Wdraża programy mentoringowe w biznesie i organizacjach społecznych w Polsce i w całym regionie EMEA

Obywatelstwo:

polskie