Magdalena Choquet

Dyrektor zarządzający przedstawicielstwa, SDI Group Poland Sp. z o.o.

„Studium było dla mnie niezwykłą platformą dialogu z doświadczonymi menadżerami i wymiany naszych własnych obserwacji. Miałam możliwość przetestowania umiejętności i zakorzenionych przekonań poprzez uczestnictwo w wymagających zajęciach praktycznych. Pokazały one, jak najnowsze osiągnięcia psychologii i nauk społecznych w dziedzinie badań nad przywództwem i organizacją biznesu mogą być praktycznie wcielone we własną strategię zarządzania. Świetnie przygotowane zajęcia nauczyły mnie jak budować porozumienie i zaufanie w oparciu o prace nad własnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, wsparły rozwijanie świadomości własnych potrzeb i priorytetów.”