Dr Maciej Smuk

Doświadczenie zawodowe:

Dr Maciej Smuk uzyskał w 2003 roku tytuł magistra filologii romańskiej oraz uprawnienia pedagogiczne. Cztery lata później zdobył Diplôme de Français des Affaires Izby Handlowo-Przemysłowej w Paryżu. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełni również funkcję dyrektora ds. studenckich i przewodniczącego Rady ds. Jakości Kształcenia (2012-2016). W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych i społecznych aspektach nauczania i uczenia się, zwłaszcza języków obcych. Jest autorem artykułów publikowanych w polskich oraz zagranicznych książkach i czasopismach. Pasjonuje się transportem lotniczym.

Obywatelstwo:

polskie