dr hab. Maciej Smuk

Doświadczenie zawodowe:

Dr hab. Maciej Smuk prof. Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał w 2003 roku tytuł magistra filologii romańskiej oraz uprawnienia pedagogiczne. Cztery lata później zdobył Diplôme de Français des Affaires Izby Handlowo-Przemysłowej w Paryżu. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, a sześć lat później – stopień doktora habilitowanego. 

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 roku pełni też funkcję Dyrektora Instytutu. Jest ponadto ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). 

W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych i społecznych aspektach nauczania i uczenia się, zwłaszcza języków obcych. Jest autorem/współautorem kilkudziesięciu artykułów i trzech monografii oraz współredaktorem kilku książek z zakresu dydaktyki (języków obcych), opublikowanych w Polsce i w kilkunastu krajach. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kilku europejskich uczelniach.

Pasjonuje się pasażerskim transportem lotniczym.

Obywatelstwo:

polskie