Maciej Pietrula

Doświadczenie zawodowe:

Szkolenia, doradztwo, wdrożenia: posiada kompetencje i doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania sprzedażą, zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego, zarządzania projektami, zarządzania procesami i optymalizacji procesów, struktur organizacyjnych oraz strategii i zarządzania strategicznego. Doświadczenie w procesach restrukturyzacji, transformacji oraz zarządzania zmianą. Praktyk Kaizen/Lean ze specjalizacją w zakresie zarządzania procesami i optymalizacji procesów, w tym z wykorzystaniem metodyki Six Sigma. Doświadczenie we wdrażaniu Daily Kaizen, organizacji miejsca pracy, zarządzania operacyjnego i strategicznego.

Politechnika Wrocławska – Magister, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – studia podyplomowe ‚Organizacja i Zarządzanie’
Certyfikowany Black Belt Six Sigma
Certyfikowany „Master in Project Management” – George Washington University

• Od 2017: KI Poland: Konsultant Kaizen
• 2012 – 2017 – Prezes Zarządu, NETBOX PL
• 2011 – 2012 – Doradca Zarządu, ENEA SA
• 2010 – 2011 – Szef Krajowego Zespołu ds. Rozwoju i Wdrożenia – Telekomunikacja Polska/Orange
• 2009 – 2010 – Krajowy Menedżer Wsparcia Sprzedaży – Telekomunikacja Polska
• 2000 – 2009 – Dyrektor Sprzedaży – Telekomunikacja Polska

 

Obywatelstwo:

polskie