prof. PW dr hab. inż. Maciej Grzenda

Doświadczenie zawodowe:

Dr hab. inż. Maciej Grzenda jest kierownikiem Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji Politechniki Warszawskiej i profesorem uczelni. W swoich pracach koncentruje się na zastosowaniach i budowie zaawansowanych metod uczenia maszynowego (ang. machine learning) i systemów informatycznych wykorzystujących te metody do przetwarzania m.in. zasobów Big Data. Dysponuje bogatym doświadczeniem pracy w przedsiębiorstwach w obszarze IT i R&D, zarówno w charakterze eksperta, jak i kierownika zespołów.

Maciej Grzenda jest autorem wielu metod zaawansowanej analizy danych dedykowanych m.in. dla zagadnień predykcji wyników procesów przemysłowych, wyznaczania lokalizacji w budynkach, modelowania zachowań klientów systemów energetyki cieplnej, czy też wyborów transportowych mieszkańców ośrodków miejskich. Łączy wykorzystanie metod uczenia maszynowego z rolą architekta złożonych systemów informatycznych, jak również lidera zespołów (w przeszłości m.in. dla projektów R&D realizowanych w Orange Polska S.A, posiada m.in. certyfikaty PMP i PRINCE2 Practitioner). Wyniki prac prezentował na wielu konferencjach międzynarodowych m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Chinach i Holandii. Jest również autorem publikacji w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak Data Mining and Knowledge Discovery, Journal of Intelligent Manufacturing i Applied Soft Computing.

W swoich pracach koncentruje się na podejmowaniu rzeczywistych wyzwań, które wymagają opracowania nowych metod analizy danych. Od 2016 roku, Maciej Grzenda jest również przewodniczącym Komisji Programowej kierunku Data Science i jednym z głównych autorów programu elitarnego kierunku studiów Data Science na Politechnice Warszawskiej poświęconego zaawansowanej analizie danych z wykorzystaniem m.in. uczenia maszynowego oraz środowisk składowania i analizy danych Big Data.

Edukacja:

PhD: Politechnika Warszawska

Master of Science: Politechnika Warszawska, kierunek Informatyka

Obywatelstwo:

polskie