Lidia Igielska

Doświadczenie zawodowe:

Z branżą HR związana od blisko 20 lat. Posiada doświadczenie zarówno po stronie firm doradczych, jak i biznesu pełniąc rolę HR Business Partnera. Rekrutowała managerów średniego i wyższego szczebla dla polskich i międzynarodowych firm. Prowadziła programy outplacementowe, realizowała projekty z zakresu oceny kompetencji, planowania ścieżek karier, wdrożenia systemu ocen oraz procesów onboardingowych. Była także zaangażowana w budowę i realizację strategii employer brandingowej.

Do Aniołów Kariery dołączyła w 2019 roku. Wspiera managerów i executives w pełnym zakresie doradztwa kariery. Wspiera również projekt „Challenge Accepted Europe.” Obecnie jest w trakcie certyfikacji z narzędzia „Career View” firmy Decision Dynamics.

Absolwentka psychologii na UKSW. Ukończyła dwa podyplomowe kierunki studiów: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na SWPS oraz Employer Branding na Akademii Leona Koźmińskiego.

Obywatelstwo:

polskie