Laura Grassi

Doświadczenie zawodowe:

Dr Laura Grassi jest Adiunktem Bankowości Inwestycyjnej w Politecnico di Milano i Wicedyrektorem International MBA w Polimi Graduate School of Management. Jako dyrektor Fintech & Insurtech Observatory zajmuje się stymulowaniem innowacji cyfrowych w branży finansowej we Włoszech, współpracując z instytucjami finansowymi, startupami i administracją publiczną. Laura jest autorką publikacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jest współopiekunem zespołu Politecnico di Milano będącego trzykrotnie w Top EMEA Champions w CFA Research Challenge,  i dwukrotnie w Global Final Champions (Top4 na świecie).

Edukacja:

PHD: Management Engineering, Politecnico di Milano.
Master of Science: Management Engineering – Finance, Politecnico di Milano.
Bachelor of Science: Management Engineering, Politecnico di Milano.

Obywatelstwo:

włoskie