Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Doświadczenie zawodowe:

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej i licznych uczelni za granicą. Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Profesor honorowy Politechniki Warszawskiej. Prezes CFA Society Poland.

Ekspert w zakresie finansów i narzędzi ilościowych. Autor wielu ekspertyz z zakresu finansów.

W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na finansach, statystyce oraz ekonometrii.

Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i członka licznych rad nadzorczych (w sumie kilkanaście).

Obywatelstwo:

polskie