Prof. Krzysztof Jajuga

Doświadczenie zawodowe:

Partner Keyso. Ekspert w zakresie finansów i narzędzi ilościowych. Prezes CFA Society Poland. Autor wielu ekspertyz z zakresu finansów.

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz licznych uczelni za granicą. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.

Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i w licznych radach nadzorczych (w sumie kilkanaście). Autor wielu ekspertyz z zakresu finansów.

Obywatelstwo:

polskie