Krzysztof Gertner

Krzysztof Gertner
ACCA & EMBA 2015-17, Finance Manager, NEUCA SA

„W dziedzinie finansów korporacyjnych – w controllingu i w rachunkowości doceniam pracowników, którzy posiadają solidną, certyfikowaną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów. Uzyskanie certyfikatu jest wyzwaniem również dla ambitnych oraz pracowitych osób. Wiele z nich często ma trudności w znalezieniu czasu lub pogodzeniu obowiązków zawodowych z osobistymi. Jest to kłopotliwe, aby poświęcić 3-5 lat na zdobycie profesjonalnego certyfikatu. Co więcej, ludzie pracujący tracą nawyki uczenia się. Młodzi profesjonaliści potrzebują wysoce skoncentrowanego i zorganizowanego programu nauczania. Program realizowany w Szkole Biznesu PW uwzględnia wszystkie wyzwania, stojące przed kandydatami i jest przeznaczony do zaspokojenia szczególnych potrzeb tego ważnego segmentu rynku pracy.”