Krzysztof Gawrysiak

Doświadczenie zawodowe:

Krzysztof Gawrysiak jest aktywnym inwestorem w spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz członkiem sieci Aniołów Biznesu w Polsce i USA. Jego portfolio obejmuje spółki z branży ICT, Bioscience, Chemical Processing i Photonics.

W trakcie swojej kariery zawodowej zapewnił znaczące zyski z wyjść inwestycyjnych, z których część miała miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Jest także mentorem dla wielu startupów.

Obywatelstwo:

polskie