Konrad Kobylecki

Doświadczenie zawodowe:

Przez ponad 30 lat zarządza IT w telekomunikacji, energetyce i bankowości. Obecnie odpowiada za IT w giełdowej spółce telekomunikacyjnej Netia S.A., która jako pierwsza na polskim rynku skomercjalizowała dane do analizy oglądalności telewizji. Wcześniej był, między innymi, dyrektorem IT w mobilnym Orange, potem w zarządzie Orange Polska odpowiadał za IT i Technikę, a w zarządzie Polkomtel (Plus) za operacje obejmujące IT i obsługę klienta.
W Polskiej Grupie Energetycznej miał misję budowy i rozwoju Centrum Usług Wspólnych ICT. W IBM odpowiadał za rozwój strategicznych usług IT w Polsce i krajach bałtyckich. W latach dziewięćdziesiątych był dyrektorem Departamentu Informatyki w Banku Współpracy Europejskiej a wcześniej w Agrobanku.
Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektroniki. Wiedzę zdobywał również na Uniwersytecie Northwestern w Chicago, w Instytucie St. Gallen i Harvard Business School w Bostonie. Od wielu lat prowadzi autorskie wykłady na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej – między innymi w zakresie zarządzania IT i praktycznej strony budowy wartości przedsiębiorstw.

Obywatelstwo:

polskie