Komercjalizacja badań naukowych w Polsce

prof. Witold Orłowski
Głównym wnioskiem płynącym z raportu prof. Orłowskiego, jest stwierdzenie, że wydatki na rozwój i badania w Polsce ze źródeł publicznych osiągnęły już wystarczający poziom.

W obecnej sytuacji powinno zaś wzrosnąć finansowanie tego segmentu rynku ze środków prywatnych. W raporcie zwrócono także uwagę, że konieczne jest wprowadzenie zmianw polskich instytucjach naukowych oraz uwłaszczenie naukowców, czyli przyznanie im praw do wynalazków.

przeczytaj