• Strona Glówna
  • Kim jest menedżer designu? Jak zdobyć niezbędne kompetencje?

Kim jest menedżer designu? Jak zdobyć niezbędne kompetencje?

Do tej pory design był kojarzony głównie ze sztuką, architekturą, grafiką czy projektowaniem. Od lat 60. XX w. znalazł swoje miejsce również w biznesie, jako niestandardowe podejście do zarządzania. Niewątpliwie potrzebny jest w wielu obszarach każdej firmy!

Manager designu – kim jest i za co odpowiada?

To osoba, która potrafi wykorzystać kreatywne, projektowe myślenie w kreowaniu nowych rozwiązań dotyczących strategii przedsiębiorstwa. Ma badawcze podejście do analizowanych problemów, umie przejąć stery i koordynować pracę interdyscyplinarnego zespołu wdrożeniowego. Choć zakres obowiązków menedżera designu wydaje się nie mieć końca, do głównych należy realizacja procesu rozwoju nowego produktu czy towarzyszącej mu usługi, z udziałem projektanta wzornictwa. Menedżer designu zaspokaja potrzeby klienta, a jego przedsiębiorstwo/produkt/usługa wyróżnia się na rynku.

Jak zdobyć niezbędne umiejętności?

Kreatywni ludzie, chcąc poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie, mogą to zrobić, jeśli wybiorą studia menedżerskie Total Design Management w Warszawie. Studia te są skierowane głównie osób mających doświadczenie w programowaniu, grafice, architektów i ludzi biznesu, zarządzających marką lub usługą. Studia prowadzone są w ciekawy sposób tak, by cała wiedza mogła zostać wykorzystana w jak najbardziej praktyczny sposób. Zdobyte kompetencje potwierdza uzyskany dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz certyfikaty Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Dokumenty te są bardzo cenione na rynku pracy. Większość absolwentów osiągnęła niewątpliwy sukces, tworząc własne aplikacje, programy czy poprzez zatrudnienie w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Odpowiednie kompetencje są niezbędne w każdym zawodzie. Ciągłe ich zwiększanie, zdobywanie nowego doświadczenia pomoże umocnić swoją pozycję na rynku pracy.