Katarzyna Łaziuk

Doświadczenie zawodowe:

Katarzyna Łaziuk, zastępca burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; odpowiada za projekty smart city i współpracę zagraniczną. Nadzoruje pracę wydziału promocji, kultury, oświaty i pomocy społecznej oraz za pozyskiwanie funduszy. Koordynuje pracę punktu informacji europejskiej Europe Direct Mińsk Mazowiecki. 

Liderka projektów: Human Smart City – Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic; Energie Cities; Mińsk Mazowiecki – BlockChain City. Zajmuje się praktyką partycypacji społecznej jako narzędziem do angażowania obywateli w życie publiczne i współtworzenie miasta. Koordynuje prace miasta w ramach budżetu obywatelskiego. Jest inicjatorką projektu realizowanego w Mińsku Mazowieckim  ” Miasto w dialogu”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w proces podejmowania decyzji i przejęcia współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój miasta.

Obywatelstwo:

polskie