Karol Lasocki

 

Doświadczenie zawodowe:

Karol Lasocki jest doktorem prawa administracyjnego, absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego i University of Oxford, radcą prawnym OIRP Warszawa. Kieruje Departamentem Energetyki Odnawialnej kancelarii DWF. Reprezentuje wiodące firmy energetyczne w kwestiach odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, zielonego wodoru i sieci energetycznych.

Obywatelstwo:

polskie