Kaizen jako strategia biznesowa – główne zasady

Kaizen to koncepcja ciągłego doskonalenia i rozwijania już posiadanych umiejętności. Polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji w szukanie rozwiązań mających na celu ulepszenie poszczególnych struktur firmy.

Główne zasady Kaizen jako strategii biznesowej

Filozofia Kaizen opiera się na kilkunastu kluczowych zasadach, które zostały opracowane na bazie lat doświadczeń, ale także cyklu Deminga, metody opracowanej w Japonii w latach 50.

Głównymi założeniami strategii są:

Studia MBA w Warszawie na kierunku MBA Kaizen Industry 4.0.

Chcesz poznać szczegółowo sposoby wdrożenia wszystkich zasad kaizen? Najlepszym na to sposobem są studia kierunkowe MBA Kaizen Industry 4.0 oferowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Program studiów obejmuje 3 semestry i umożliwia pogłębienie praktycznej wiedzy w zakresie wdrożenia zasad nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.