Dr Joanna Lis

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka wydziału matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w farmakoekonomice i ocenie technologii medycznych oraz metodach finansowania i zarządzania zdrowiem publicznym i statystyce matematycznej i jej szerokim zastosowaniu w przemyśle i medycynie. Pracę doktorską poświęciła tematom z zastosowania statystyki i metod modelowania komputerowego sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne) oraz analizy decyzji w medycynie. Ukończyła MBA w Kozminski Executive Business School.

Połączenie doświadczenia w badaniach medycznych oraz farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych dało świetne predyspozycje do pracy w dziedzinie ekonomiki zdrowia, refundacji i usług finansowych. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Farmakoekonomicznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i odpowiada za kwestie związane z ekonomią zdrowia w Sanofi Polska. Jej szczególne zainteresowania obejmują farmakoekonomię, ceny i ubezpieczenia zdrowotne oraz ich szerokie zastosowanie w przemyśle i zarządzaniu systemami opieki zdrowotnej.

Obywatelstwo: 

polskie