Prof. Joachim Sandt

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 2017 roku Profesor na Uniwersytecie Nauk Stosowanych we Frankfurcie nad Menem, Wydział Biznesu i Prawa. Od stycznia 2014 r. jest profesorem wizytującym w Baltic Management Institute w Wilnie na Litwie.

Przedmiotem jego badań i nauczania jest pomiar wydajności i kontrola zarządzania, projektowanie i wdrażanie systemów kontroli zarządzania dla realizacji strategii oraz doskonalenie procesów i rozwój organizacyjny.

Obywatelstwo:

niemieckie