dr Jarosław Frąckowiak

Doświadczenie zawodowe:

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

Niemal 3 dekady doświadczenia na rynku farmaceutycznym w Polsce i Europie, w latach 90-ych ubiegłego jeden z twórców badań rynku ochrony zdrowia w Polsce i Europie Wschodniej. Wprowadzał na różnych rynkach systemy badania i analizy: sprzedaży, zachowań terapeutycznych lekarzy, farmaceutów i pacjentów, itp… Prowadził – jako dyrektor lokalny/regionalny/prezes, organizacje biznesowe w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej w takich firmach jak Medical Data Management, e-zdrowie.com, Dendrite, Cegedim i PharmaExpert. Doktorat z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim – 12 letni staż pracy w Instytucie Socjologii UW. Prelegent na bardzo wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, autor cyklicznych i dedykowanych publikacji w mediach branżowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: szkoły biznesu oraz uniwersytety medyczne.

Obywatelstwo:

polskie