Dr inż. Janusz Cendrowski

Doświadczenie zawodowe:

Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Aktualne pracownik Comcert S.A. na stanowisku Menadżer Produktu. W zakres jego obowiązków wchodzą wdrożenia i audyty systemów ISMS, audyty bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania, aspekty prawne i normalizacyjne bezpieczeństwa informacji, w szczególności związane z RODO i UKSC. W zakresie jego zainteresowań są również kryteria oceny zabezpieczeń produktów ICT.

Od 1994 roku działa w Komitecie Technicznym 182 „Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych” przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współautor wielu polskich norm w dziedzinie technik zabezpieczeń.

Od wielu lat występuje na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu, jest wykładowcą na podyplomowych studiach na Politechnice Warszawskiej i Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Członek ISACA Warsaw Chapter. Posiada certyfikaty CISA, CRISC, CEH, CIHE, audytora wiodącego ISO 27001, audytora wiodącego ISO 22301 oraz audytora wewnętrznego ISO 20000.

Obywatelstwo:

polskie