Jan Fazlagić


Doświadczenie zawodowe:
Jan Fazlagić – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2011-2015. W 2019 roku otrzymał naukowy tytuł Profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. Prorektor ds. rozwoju w Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie. Przez ostatnie 20 lat zrealizował kilkadziesiąt projektów badawczych i wdrożeniowych z zakresu zarządzania innowacjami, zarządzania strategicznego, rozwoju kompetencji i in. dla sektora publicznego i biznesu. W 2017 roku opracował na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP zalecenia i rekomendacje dotyczące organizacji polskiej oświaty na rzecz rozwoju kompetencji proinnowacyjnych projekcie „Szkoła dla innowatora”.

W latach 2019-2021 Dyrektor Rady Programowej Akademii Menadżera Innowacji (AMI) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W latach 2017-2021 ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Autor wielu raportów i ekspertyz z zakresu edukacji, zarządzania wiedzą, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym dla Ministerstw i Samorządów, m.in. Raportu dla Ministerstwa Rozwoju RP o Innowacyjności Polskiej Gospodarki (2020), strategii miasta Poznania 2020+, Polityki Oświatowej Miasta Poznania 2030.

Autor 16 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych, rozdziałów w książkach oraz referatów. Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni (APUI). Lead Expert w programie URBACT III Komisji Europejskiej. Członek Think-Tanku przy Prezydencie Miasta Poznania. Wykładał na prestiżowych studiach MBA Stern University, New York. Jego hobby to historia wojskowości i techniki wojskowej, architektura oraz fortyfikacje.

Więcej informacji na: Fazlagic.pl

Obywatelstwo:
polskie